Her gjengis hans innledning på pressekonferansen 25. august 1999 om Anders Bratholms bok «Politi, påtalemyndighet, presse og rettssikkerhet», Tano Aschehoug 1999. 222 sider. Noen av synspunktene i artikkelen har tidligere vært publisert i en artikkel i Norsk medietidsskrift nr. 1 for 1998.