Mulighetene til ferdsel i utmark, bading, bærplukking m.v. skattes høyt av nordmenn flest, men disse rettigheter – for de har idag status av rettigheter – er ikke ukontroversielle: Grunneieren kan klart ha motstridende interesser, og utøvelsen av en rekke av disse rettigheter som samlet betegnes som allemannsrettigheter, kan lett komme i konflikt med natur- og miljøverninteresser. I artikkelen kastes streiflys over utviklingen fra «uskyldig nyttesrett» til «allemannsrett» og over dagens spenningsforhold mellom utøvere, grunneiere og naturverninteresser – især der det er tale om «kommersialisering av allemannsretten».