Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 385-386)
av Hans Petter Lundgaard
(side 387-419)
av Svein Magnussen & Geir Overskeid
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over de siste års forskning på vitnepsykologi med fokus på påliteligheten av øyenvitneforklaringer. Resultatene fra laboratorieundersøkelser, planlagte naturalistiske eksperimenter og studier av vitner og ofre i faktiske kriminalsaker har bidratt til at det nå er mulig å identifisere en rekke faktorer som kan lede til feilhukommelse og produksjon av falske minner hos troverdige øyenvitner, endog til falske tilståelser av kriminelle handlinger. Artikkelen gjennomgår og diskuterer studier av vitners hukommelse, kilder til systematiske hukommelsesfeil, forholdet mellom subjektiv sikkerhet og objektiv pålitelighet hos vitner, og mulige strategier for bedring av øy envitneforklaringersfaktiske pålitelighet. Et gjennomgående tema i denne forskningen er minnets sårbarhet for ekstern informasjon, det vil si ideer og opplysninger som er kommet fra andre kilder.

Påliteligheten av barns vitneforklaringer er et aktuelt tema. Artikkelen diskuterer nyere forskning på barns hukommelse for egenopplevde hendelser, og sammenhengen mellom utspørringsstrategi og beretningenes faktiske pålitelighet.

Psykologer med relevant bakgrunn i kognitiv psykologi har kompetanse til å utrede forhold som forskningen har vist kan svekke øyenvitneforklaringers pålitelighet og er potensielt verdifulle medspillere f or politi og rettsvesen,

(side 420-435)
av Erling Hjelmeng
Sammendrag

EØS-avtalens forbud mot konkurransebegrensende avtaler utgjør en sterk ugyldighetsgrunn som har direkte virkning i norsk avtalerett. Dette gjør at bestemmelsen kan påberopes for domstolene i tvister mellom private. Der det er gitt generelle dispensasjoner for grupper av avtaler (gruppefritak), må avtalen både vurderes i forhold til gruppefritaket og etter forbudsbestemmelsen. Artikkelen tar for seg en nylig avsagt kjennelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg, der ugyldighetsspørsmålet kom på spissen i en sak om midlertidig forføyning. Forfatteren stiller spørsmål ved domstolens anvendelse av prinsippet om at ugyldigheten bare rekker så langt avtalen er i strid med forbudsregelen.

(side 436-440)
av Leif Petter Olaussen
(side 441-443)
av Johs Andenæs
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon