Etter en kort redegjørelse for Internet generelt, gjennomgås rettslig relevante informasjonstjenester som er tilgjengelig via Internet. I artikkelen behandles hvordan man kan finne fram til relevant informasjon, og den inneholder referanser til en rekke internetadresser av interesse for jurister.