Den som saksøkes ved en norsk domstol av en saksøker som ikke er bosatt i Norge, har rett til å kreve sikkerhetsstillelse fra saksøkeren for de saksomkostninger som saksøkte kan bli tilkjent i saken. Et slikt krav må fremsettes innen tilsvarsfristens utløp. Dersom retten beslutter at det skal stilles sikkerhet og saksøkeren innen den av retten fastsatte frist ikke stiller slik sikkerhet, skal saken avvises. Dette er tvistemålsloven § 182 i et nøtteskall. Tilsynelatende ser bestemmelsen grei ut, men den reiser flere tolkningsspørsmål som er av både teoretisk og praktisk interesse. Denne artikkelen ser nærmere på disse spørsmålene.