Forfatteren redegjør for hovedtanker hos to store nordiske rettsvitenskapsmenn, Alf Ross og Torstein Ekchoff Et hovedsynspunkt i artikkelen er at oppfatningen at rett og rettsforhold på avgjørende måte bestemmes av forfatterenes almenne samfunnssyn og menneskesyn. Krarup hevder at mens Ross var det konservative establishments talsmann, var Eckhoff langt mer radikal, særlig i samfunnsdebatten.

Artikkelen gjengir et foredrag som forfatteren holdt ved Institutt for offentlig retts fagseminar «Frede Castbergs Minneforelesning» den 6. oktober 1994.