I 1988 gjennomførte Det juridiske fakultet i Oslo en omfattende endring i undervisningsopplegget til 1. avdeling. Dels ønsket fakultetet å bedre prestasjonsnivået til 1. avdeling, dels var målsettingen å formidle generelle studie- og metodeferdigheter som skulle gi studentene et sikrere grep om de senere delene av studiet.

I Lov og Rett 1994 s 608–21 drøftet forfatteren om målsettingen om prestasjons-forbedring til 1. avdeling er blitt realisert. Han konkluderte med at studenter som følger undervisningsopplegget gjør det klart bedre enn studenter med opptak som velger å droppe kursundervisningen, og langt bedre enn studenter som går opp som privatister, enten de har lest på egen hånd eller fulgt studiesirkler. Denne artikkelen spør om studentene som fulgte kurs til første avdeling også har fått et bedre grep på de etterfølgende avdelingene. Analysen viser at kursstudentene gjør det bedre også her, men at forskjellen til opptaksstudenter som ikke fulgte kurs, avtar etter hvert. Privatister gjør det klart dårligere enn studenter med opptak også til de senere avdelingene. Analysen viser også et betydelig frafall. Av de som fikk opptak i studieåret 89/90 er det trolig godt over halvparten som aldri vil fullføre studiet.