Artiklen behandler spørgsmålet om advokatansvar for oprettelse af ugyldigt testamente. Det søges påvist, at advokatansvar over for de «forbigåede» arvinger stemmer med forholdets natur og med retstilstanden i andre lande.