Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 577-578)
av Erik Boe
(side 579-607)
av Inge Lorange Backer
Sammendrag

Plan- og bygningsloven av 1985 er den viktigste lov for arealbruken i Norge. Professor Carl August Fleischer har i en mannsalder vært en markant skikkelse i rettslige diskusjoner om arealdisponering. Forfatteren foretar på denne bakgrunn en kritisk vurdering av Fleischers bok «Plan- og bygningsretten» (Oslo 1992). Selv om han finner grunn til å berømme Fleischers innsats for å klargjøre den rettslige adgang til erstatningsfri styring av arealbruken, mener forfatteren at Fleischers fremstilling på vesentlige punkter gir et misvisende bilde av plan- og bygningsloven. Forfatteren anser også at fremstillingsformen er for upresis, unøyaktig og ufullstendig til at boken kan fungere som noe standardverk i plan- og bygningsretten.

(side 608-621)
av Jon T Johnsen
Sammendrag

11988 gjennomførte Det juridiske fakultet i Oslo en omfattende endring i undervisningsopplegget til 1. avdeling. Dels ønsket fakultetet å bedre prestasjonsnivået til 1. avdeling, dels var målsettingen å formidle generelle studie- og metode- ferdigheter som skulle gi studentene et sikrere grep om de senere delene av studiet.

Denne artikkelen drøfter om målsettingen om prestasjonsforbedring til 1. avdeling er blitt realisert. Den konkluderer med at studenter som følger undervisningsopplegget gjøre det klart bedre enn studenter med opptak som velger å droppe kursundervisningen og langt bedre enn studenter som går opp som privatister, enten de har lest på egen hånd eller fulgt studiesirkler. Men det kan spørres om ikke prestasjonsnivået blant de som følger kursopplegget burde vært enda bedre. Analysen avdekker også et betydelig frafall blant studentene til første avdeling, på tross av gode studieforutsetninger. Paradoksalt nok er resultatene for studiesirkelstudentene svakere enn for privatister som leser på egen hånd.

Spørsmålet om førsteavdelingsopplegget har gitt studentene et bedre grep på de etterfølgende avdelingene, blir drøftet i en artikkel i et senere nummer av Lov og Rett.

(side 622-624)
av Anne Lise Sijthoff Stray
Sammendrag

Nederlendere ønsker en internasjonal debatt om narkotikapolitikken ut fra den erfaring at bekjempelse av narkotikaomsetning er nytteløst og kostbart. I næringslivet fryktes innblanding fra kriminelle organisasjoner med enorme fortjenester fra det illegale marked.

(side 625-628)
av Johs. Andenæs
(side 629-631)
av Georg Fr Rieber-Mohn
LITTERATUR
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon