Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 515-555)
av Anders Bratholm
Sammendrag

Den 30. november 1943 begynte som en ganske vanlig okkupasjonshverdag. Det var surt og kjølig, og Universitetsplassen var dekket av nyfallen snø. De fleste av de ca. 4000 studentene var på plass på lesesaler, institutter eller auditorier. Det var eksamenstider, og mange satt bøyet over oppgaven. Det juridiske fakultet satt i møte i Urbygningen.

Ved 9.40-tiden om formiddagen dukket noen studenter opp på de forskjellige studiestedene. De kunne fortelle at tyskerne den formiddagen skulle stenge Universitetet og sende studentene til en leir i Tyskland. Budbringerne hadde med seg løpesedler med opplysninger om den planlagte tyske aksjonen.

Artikkelen gjør rede for bakgrunnen for den tyske aksjonen mot Universitetet i Oslo for 50 år siden, og de følger den fikk for studentene og lærerne ved Universitetet. Også reaksjonen i nazistenes hovedkvarter i Berlin behandles. Det legges fram nytt materiale basert på arkivstudier og intervjuer med sentrale aktører i den norske hjemmefronten den gangen. Til slutt blir spørsmålet stilt om det er grunn til å beklage studentenes og lærernes innsats i motstandskampen, eller om det kan sies at Universitetet deltok på linje med f.eks. skolen eller kirken.

Anders Bratholm er født 1920, cand. jur. 1948; universitetsstipendiat 1952–57, dr. juris 1958, professor i rettsvitenskap fra 1960.

(side 556-567)
av Ola Brekken
Sammendrag

Artikkelen behandler spørsmålet om hvilken betydning det formelle hjemmelsgrunnlag har for erstatningsvernet ved inngrep i eierrådigheten. Dersom inngrepene etter sitt innhold må anses som rådighetsinnskrenkninger i rettslig forstand, vil det være av avgjørende betydning for erstatningsvernet om de har sitt rettslige grunnlag i vedtak om ekspropriasjon eller en bestemmelse om rådighets- innskrenkning. Denne avgjørende forskjell i erstatningsvernet for materielt sett likeartede inngrep må i utgangspunktet ses som utslag av vurderinger fra lovgiverens side. Reglene om byggelinjer langs vei og kraftlinjer og endringene i naturvernloven i 1985 illustrerer forskjellen i erstatningsvernet og de vurderinger som ligger til gunn for dette.

Abortloven og såkalte forplantningsavtaler
– Et tilsvar til advokat Gustav Høgtun
(side 572-576)
av Aslak Syse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon