Forfatteren gjør rede for visse endringer i vegtrafikkloven ved lov av 4. juli 1991 nr. 49. Han går igjennom 8 av de ialt 22 paragrafer som da ble endret, særlig endringene i paragrafene om fart, parkering, og gebyr, men også kort om trafikkrestriksjoner, kjøretøybestemmelsene og utåndingsprøven. De mange detaljendringer kritiseres og det etterlyses en prinsipiell reform med sterk forenkling av dette uoversiktlige regelverk.

Rolf Normann Torgersen er født 1918, cand.jur. 1941, dommerfullmektig, advokatfullmektig og departementssekretcer 1942–48, byråsjef i Justisdepartementet 1948–50 og 1954–62, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet 1962–71, direktør i Samferdselsdepartementet 1971–1981, spesialrådgiver samme sted 1981–88. Siden 1988 har han hatt utrednings- og rådgiver oppgav er i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.