Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-2)
av Johs Andenæs
(side 23-39)
av Carl August Fleischer
Sammendrag

Forfatteren tar opp to eksempler på det han kaller uholdbar mistenkeliggjøring overfor politi og påtalemyndighet, nemlig visse påstander i forbindelse med Treholtsaken og politivoldsaken. Han framhever at politiet hadde mottatt opplysninger som tydet på at Treholt var i virksomhet med kontinuerlig landssvik av virkelig store dimensjoner. Fleischer er uenig med Andenæs når han uttaler at Treholt ikke i alle henseender har fått en «fair behandling» under etterforskningen. Av flere grunner mener Fleischer at ransakingen i Treholts hjem var lovlig. Fleischer går ikke nærmere inn i politivoldsaken, men nevner enkelte uttalelser fra Andenæs, som han mener er feilaktige. Avslutningsvis uttaler Fleischer at når han hovedsakelig har konsentrert seg om Andenæs' synspunkter og ikke de mer utpregede Treholt-tilhengerne, så er det fordi Andenæs i kraft av sine kvalifikasjoner og erfaring, og med sin mangeårige medspiller Anders Bratholm, har hatt en helt særlig troverdighet i forhold til norsk strafferett og straffeprosess. Derforerderes«opinionsdannende» virkning alvorlig når de på en slik måte somher, etter Fleischers mening tar feil.

(side 40-46)
av Rolf Einar Fife
Sammendrag

Barnefordelingssaker der en eller begge parter er muslimer, er blitt stadig mer aktuelle i Norge. Partenes kulturbakgrunn, herunder deres rettsoppfatninger om foreldreansvar, kan utgjøre et relevant moment i bedømmelsen av hva som er best for barnet etter barnelovens § 34. Artikkelen avliver noen myter omkring farens enerådende stilling i islamsk rett. Ved samlivsbrudd er hovedregelen at moren får omsorgen for små barn, mens faren beholder underholdsplikt og visse kontrollbeføyelser. De nærmere vilkår for omsorgsretten varierer imidlertid i stor grad med de ulike fortolkningsskoler og de enkelte nasjonale lovgivninger. Det siste gjelder også rettsstillingen til den ikke-muslimske mor.

(side 46-51)
av Arne Midelfart
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon