Denne artikkel er skrevet etter et tre måneders opphold ved Europarådet i Strasbourg høsten 1990. Artikkelen munner ut i bekymring over forholdene ved Kommisjonen. Antallet klager har øket sterkt i de siste 10 år uten at kapasiteten er styrket tilsvarende. Den gjennomsnittlige behandlingstid ved Kommisjonen er nå 4 år, og uten en meget vesentlig utbygging av Kommisjonens sekretariat, vil behandlingstiden bare øke. Og da synes det hele noe meningsløst.