Artikkelen retter søkelyset mot situasjonen ved domstolene i dag. Den er bl.a. basert på de kunnskaper og vurderinger forfatteren fikk da han i 1990 med permisjon fra Universitetet i Oslo arbeidet i Sivilavdelingen i Justisdepartementet. Artikkelen gir en del statistisk materiale omkring domstolene og deres arbeidssituasjon, og redegjør for det arbeidet som finner sted i departementet for å bedre tempoet i saksavviklingen. Det reises en del sentrale spørsmålsstillinger om domstolenes funksjoner og behovet for reformer på prosessens område. Også rekrutteringen til domstolene blir tatt opp.