Artikkelen redegjør for de medisinske oppfatninger som medvirket til at Sveinung Rødseth ble kjent skyldig i barnemishandling i 1982. Den viser også hvor vanskelig det har vært å vinne frem med krav om ny vurdering av skyldspørsmålet etter at senere tilkomne medisinske oppfatninger kan peke i retning av at barnet døde en naturlig død som følge av en sjelden forekommende knokkel- og blodsykdom.

Per Stavem er født 1926 og er spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Han er overlege og sjef for seksjonen for blodsykdommer, Medisinsk avdeling A, Rikshospitalet.

Per Sundby er født 1926 og er spesialist i psykiatri og sosialmedisin. Han er avdelingsoverlege og sjef for Sosialmedisinsk avdeling, Rikshospitalet. Erling Kruge Brodwall er født 1921 og er spesialist i indremedisin og nyresykdommer. Han er avdelingsoverlege og sjef for Medisinsk avdeling B, Rikshospitalet.