Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 257-258)
av Georg Fr Rieber-Mohn
(side 259-288)
av Inge Unneberg
Sammendrag

I denne artikkelen presenteres de nye reglene om en ufravikelig minstearv for gjenlevende ektefelle. Den såkalte skiftefordel i skifteloven på 2 ganger folketrygdens grunbeløp (G) er opphevet. I stedet er ektefellen gitt rett til en ren minstearv på 4 G overfor livsarvinger og 6 G overfor slektninger i annet parentel. Dette gjelder uten hensyn til egen boslodd eller eget særeie. Hvis nettoverdiene i felleseiet utgjør mindre enn 8 eller 12 G overtar således gjenlevende hele boet på skifte. En konsekvens av dette er at førstavdødes arvinger - herunder livsarvingene - rent faktisk blir arveløse i svært mange boer. Særlig for særkullsbarna medfører dette etter forfatterens mening en for vidtgående tilsidesettelse av deres rett til arv etter mor eller far.

Gjenlevendes overtagelse av boet som minstearv vil være et alternativ til uskiftet bo. Fremstillingen tar derfor særlig sikte på å vise forskjeller mellom uskifte og minstearv. Særkullsbarna har mistet den beskyttede stilling de hadde mht. gjenlevendes rett til uskifte, og stiller nå svakere enn fellesbarn fordi disse fortsatt har arverett etter lengstlevende.

(side 289-304)
av Lisbeth Bang
Sammendrag

Voldtektsmottaket i Oslo åbnede januar 1986 som det første af sin art i Skandinavien og fungerer via tværfagligt og tværetatligt samarbejde mellem helse-, social-, politi- og retsvæsen. Artiklen redegør for ideen i tilbudet og vurderer nytteværdien udfra øgning i antal personer, sammenlignet med effekten af tidligere praksis. Det nye i tilbudet er, at mennesker akut udsat for voldtægt kan henvende sig døgnet rundt uden at behøve henvisning. Vedkommende vil få et omfattende medicinsk behandlings-, omsorgs- og opfølgningstilbud omkostningsfrit. Mottaket tilbyder at hjælpe med kontakt til politi; men anmeldelse er ikke som tidligere forudsætning for medicinsk behandling og omsorg.

(side 305-320)
av Ragnar Hauge
Sammendrag

Kravet om en senkning av promillegrensen har blitt reist også i Norge. I denne artikkelen drøftes spørsmålet om hvilke konsekvenser en slik endring vil ha. Foreliggende forskningsresultater tyder på at det vil ha marginal betydning for trafikksikkerheten. På den annen side vil det kunne bety en svekkelse av kontrol len med høypromillekjørere fordi kontrollapparatet lett vil bli overbelastet. Dessuten kan det ikke utelukkes at det vil føre til en svekkelse av holdningen mot promillekjøring generelt. Artikkelen konkluderer med at man bør avvente resultatene fra den tilsvarende endring i Sverige før man treffer avgjørelsen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon