Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 435-446)
av Stein Evju
Sammendrag

I Lov og Rett 1985 s. 225 ff reiser Reidar D. Holmsen spørsmål om politiske demonstrasjonsstreiker er «lovlige og demokratiske». I artikkelen tar han opp ulike problemstillinger. Innledningsvis behandles enkelte avgjørelser fra Arbeidsrettens praksis om politiske aksjoner. Dernest tar han opp forholdet til de individuelle arbeidsavtalene og stiller spørsmål om deltagelse i slike aksjoner representerer brudd på disse. Avslutningsvis spør Holmsen så om politiske streiker er «demokratiske» og gir noen kortfattede opplysninger om fremmed rett.

Som grunnlag for refleksjon og debatt om de spørsmål som tas opp, trenger artikkelen kanhende noen nyanseringer og et visst supplement. I det følgende vil jeg anføre noen slike utfyllende bemerkninger, knyttet til en tilsvarende gruppering av problemstillingene som i Holmsens artikkel.

(side 447-454)
av Wenche Ytterbø
(side 455-460)
av Torstein Eckhoff
Kravet til særskilt fastsettelse i Svalbardlovens § 2 annet ledd
Svar til Robin R. Churchill og Peter Ørebech
(side 460-463)
av Lars Jorkjend
(side 464-466)
av Steinar Tjomsland
(side 471-472)
av Ole Johan Giertsen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon