Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 265-282)
av Ivar Kleiven & Carsten Riekeles
FRA RETTSPRAKSIS
Renter i konkurs - omkring konkursloven § 120
(side 285-288)
av Kai Krüger
(side 289-306)
av Anders Bratholm & Gro Thune
(side 307-309)
av Andreas Endresen
Sammendrag

Denne redegjørelse er opprinnelig skrevet til orientering for en dansk kollega, højesteretsdommer Henrik Tamm, i anledning av hans anmeldelse i Ugeskrift for Retsvæsen av «Domstolene og rettsutviklingen 1814—1964», som er utgitt av Den norske Dommerforening. Etter anmodning fra ham ble redegjørelsen tatt med i tidsskriftet som tillegg til hans anmeldelse (se UfR 1968 s. 237) Redaks jonen i Lov og Rett har ønsket å gjengi redegjørelsen.

(side 321-330)
av Kai Krüger
(side 330-332)
av Ole Jakob Bae
(side 332)
av Evald Bygh
(side 333-336)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon