Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lov og Rett
Norsk juridisk tidsskrift

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Lov og Rett retter seg hovedsakelig mot praktiserende jurister, men også mot forskere og studenter. Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur. Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Manuskripter som ønskes vurdert for publikasjon, sendes som Word-fil per e-post til redaktøren, Giuditta Cordero-Moss, og redaksjonssekretæren, Markus Jerkø. Uferdige bidrag vil ikke bli vurdert. Se tidsskriftets forfatterveiledning for mer informasjon.
Redaktør
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær
Markus Jerkø, postdoktor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonskomité
Knut Bergo, advokat
Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer
Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann
Arne Fliflet, høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann
Gudmund Knudsen, rådgiver i Advokatfirmaet BAHR AS
Anne-Karin Nesdam, senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma
Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Bergen
Anders Ryssdal, advokat i Advokatfirmaet Glittertind
Siri Teigum, advokat i Advokatfirmaet Thommessen
Ørnulf Øyen, professor ved Universitetet i Bergen

Redaksjonens adresse
Lov og Rett
Institutt for privatrett
UiO
PB 6706 St Olavs plass
0130 Oslo

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon