Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lov og Rett
Norsk juridisk tidsskrift

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Lov og Rett retter seg hovedsakelig mot praktiserende jurister, men også mot forskere og studenter. Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur. Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, svensk og dansk.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Manuskripter som ønskes vurdert for publikasjon, sendes som Word-fil per e-post til redaktøren, Giuditta Cordero-Moss, og redaksjonssekretæren, Markus Jerkø. Uferdige bidrag vil ikke bli vurdert. Se tidsskriftets forfatterveiledning for mer informasjon.
Ansvarlig redaktør
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær
Markus Jerkø, postdoktor ved Universitetet i Oslo

Redaksjonskomité
Knut Bergo, advokat
Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer
Marius Emberland, advokat hos Regjeringsadvokaten
Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann
Arne Fliflet, høyesterettsadvokat og tidligere sivilombudsmann
Gudmund Knudsen, rådgiver i Advokatfirmaet BAHR AS
Anne-Karin Nesdam, senioradvokat i Wikborg Rein Advokatfirma
Jon Petter Rui, professor ved Universitetet i Bergen
Anders Ryssdal, advokat i Advokatfirmaet Glittertind
Siri Teigum, advokat i Advokatfirmaet Thommessen
Ørnulf Øyen, professor ved Universitetet i Bergen

Redaksjonens adresse
Lov og Rett
Institutt for privatrett
UiO
PB 6706 St Olavs plass
0130 Oslo
Lov og Rett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
  • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
  • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
  • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
 
Her finner du forfatterveiledning til Lov og rett.

 

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon