Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 73-75)
av Andreas Galtung
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 76-109)
av Anders Løvlie
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen omhandler det strafferettslige ansvaret for uaktsom medvirkning. Det redegjøres først for ulike typer bistandshandlinger og undersøkes om de faller inn under det generelle medvirkningsansvaret i straffeloven § 15, herunder drøftes om det er aktuelt med ansvar for «uaktsom medvirkning til forsøk» og «uaktsom medvirkning til delvis uaktsomt forsøk». Deretter rettes det terminologisk, strukturell og substansiell kritikk mot straffelovens regulering av ansvaret for uaktsom medvirkning.

The article addresses the responsibility for negligent complicity in Norwegian criminal law. It presents an analytical model of acts of that aid or abet, and this model is used to examine to what extent the law imposes liability, including liability for negligent complicity to criminal attempts. This article criticizes the terminology, concepts and content of the rules regulating negligent complicity in the Norwegian Criminal Code. However, most of the arguments it offers are general and may be relevant for other jurisdictions and for all types of legal regulations of negligent complicity.

Kommentar
Åpen tilgang
(side 110-113)
av Hanne Harlem & Rasmus Sand
Åpen tilgang
Fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse
En analyse av hvordan fylkesnemnda begrunner sin utmåling.
Vitenskapelig publikasjon
(side 125-153)
av Tina Gerdts-Andresen
SammendragEngelsk sammendrag

Med utgangspunkt i 91 fylkesnemndsvedtak fra perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2019 ser denne studien på hvordan fylkesnemnda begrunner begrensinger i samværsretten. Studien baserer seg på tekstdata med innholdsanalyse som analyseverktøy. Innholdsanalysen viser at det er grunn til å stille spørsmål ved om fylkesnemndas begrunnelser samsvarer med gjeldende norsk og internasjonal rett når fylkesnemnda regulerer samværsretten mellom barn og foreldre. Fylkesnemndas begrunnelser kan gi et inntrykk av at fylkesnemnda tildeler et (samværs)gode når de fastsetter samvær. Vedtakene synliggjør i liten grad individuelle vurderinger av hvilke samvær som vil være til det enkelte barns beste.

This study aims at the regulation for contact rights between children placed in public care and their parents. The study investigated whether the Norwegian County Social Welfare Board systematically contradicts the child’s and parents’ conventional rights when justifying regulation of contact. A total of 91 care orders issued in the period of 1. July 2018 to 31. December 2019 were analyzed. Results give reasons to question whether the Board’s justifications are in line with both current Norwegian and international law. The necessity of contact regulation does not appear to be clearly justified.

2-2020, vol 46

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Henriette N. Tøssebro, dommerfullmektig ved Bergen tingrett

Redaksjonssekretær

Agnes Nygaard Andenæs, rådgiver hos Plan- og bygningsetaten

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Nils Gunnar Skretting, stipendiat ved institutt for offentlig rett

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

E-post: kj-redaktor@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon