Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Fagartikkel
Åpen tilgang
(side 57-65)
av Ingvill Thorson Plesner
Sammendrag

Lovproposisjonen for ny felles lov om tros- og livssynssamfunn som ble lagt fram 21. juni 2019, gir en bedre sikring av minoriteters rettigheter enn det forslaget som var på høring i 2018, men ikke bedre enn dagens ordning gjør. Omlegging av tilskuddsordningen åpner for større kontroll med interne forhold i tros- og livssynssamfunn, og kan på sikt bidra til mer usikker økonomi også for Den norske kirke.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 66-87)
av Lene Helena Løberg
SammendragEngelsk sammendrag

Analyser av rettspraksis tyder på at ekteskapsloven § 59 kan føre til at flere kvinner enn menn havner i økonomisk vanskelige situasjoner etter en skilsmisse. Selv om el. § 59 er utformet nøytralt, kan det, basert på rettspraksis og saker fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), synes som at bestemmelsen rammer kvinner hardere enn menn. Som følge av mannens skjevdelingskrav blir kvinner i større grad stående på bar bakke etter et ekteskap. Spørsmålet er om dette kan sies å være diskriminerende etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.

Analyses of case law indicates that section 59 of the Norwegian Marriage Act can result in women suffering more financial difficulties than men after a divorce. Although the language in section 59 is gender-neutral, it may appear, based on case law and cases from Legal Advice for Women (JURK), that the section affects women more severely than men. As a result of men’s claim of unequal division, women are more likely to end up with little or no financial means. In that perspective, the question is whether section 59 is in discrepancy with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, or not.

2-2019, vol 45

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær

Agnes Nygaard Andenæs, jusstudent ved Universitetet i Oslo

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justisdepartementet

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Miriam Kveen, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nils Gunnar Skretting, stipendiat ved institutt for offentlig rett

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile

Høgskolen i Østfold

Postboks 700

1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon