Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 1-5)
av Hadi Strømmen Lile
Kommentar
Åpen tilgang
(side 6-17)
av Morten Holmboe
Sammendrag

Hvorfor har vi faglig frihet ved universiteter og høyskoler? For å sikre høy kvalitet. Da kan det ikke være andre regler for profesjonsutdanninger enn for mer teoretiske fag. I artikkelen drøftes hensynene bak faglig frihet, og om det er grunn til å skille mellom profesjonsutdanninger og mer teoretiske fag. Når det er uenighet mellom forskere, er det en sak for fagfellesskapet, ikke for ledelsen.

Vitenskapelig publikasjon
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 18-47)
av Lars Gule
SammendragEngelsk sammendrag

En rekke såkalte fremmedkrigere har blitt dømt de siste årene etter relativt nye terrorbestemmelser i norsk strafferett. Disse personene har blitt domfelt etter opphold i Syria hvor de skal ha vært i kontakt med grupper som er oppført på FNs lister over terrororganisasjoner. I denne artikkelen stilles det spørsmål ved om norsk terrorlovgivning i det hele tatt bør anvendes mot personer som har vært involvert i en uoversiktlig og brutal borgerkrig, hvor ingen av partene går fri fra anklager om overgrep og krigsforbrytelser. Det argumenteres for at dette innebærer en problematisk preaktiv rettspraksis med fare for svekket rettssikkerhet.

Several so-called foreign fighters have been convicted in recent years according to relatively new terrorist provisions in Norwegian criminal law. These persons have been convicted after traveling to Syria where they allegedly have been in involved with groups listed on the UN lists of terrorist organisations. In this article, it is questioned whether Norwegian terrorism legislation should at all be used against persons who have been involved in a confusing and brutal civil war, in which neither party goes free from accusations of abuse and war crimes. It is argued that this entails a problematic pro-active legal practice with the risk of weakening the rule of law.

1-2019, vol 45

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær

Agnes Nygaard Andenæs, jusstudent ved Universitetet i Oslo

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justisdepartementet

Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat i Riksadvokatembetet

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Anniken Sørlie, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Miriam Kveen, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet

Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis ved OsloMet

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile

Høgskolen i Østfold

Postboks 700

1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon