Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 119-124)
av Hadi Strømmen Lile
Advokatforeningens årstale
Åpen tilgang
Advokatforeningens årstale 2018
Verdien av god tvisteløsning
(side 125-139)
av Jens Johan Hjort
Sammendrag

Rettsstaten er et sivilisasjonsprosjekt. Som kjernen i rettsstaten produserer domstolene forutsigbarhet, holdninger og moral. Rettsstaten er langt større enn domstolene, men den er ingenting uten domstolene. Hvorfor stiller da domstolene så svakt i budsjettprosessene? I talen belyses verdien av at domstolene kan tilby god tvisteløsning og være relevante for borgerne. I forlengelsen av dette stilles spørsmål om valgfriheten som tvisteloven legger opp til, snart bør erstattes med tvang for å bringe mer proporsjonalitet inn i tvistebehandlingen. Talen ble holdt av Advokatforeningens leder, Jens Johan Hjort, 15. november 2018.

Åpen tilgang
(side 140-150)
av Julia Köhler-Olsen
Sammendrag

Artikkelen svarer på Hadi Liles kritikk av den argumentative metoden i rettsvitenskapen. I sin artikkel, publisert i Kritisk juss nr. 2/2018, legger han frem hvordan denne metoden leder til en feilaktig konklusjon når det gjelder spørsmålet om hvorvidt omskjæring av guttebarn strider mot FNs barnekonvensjon. I denne publikasjonen begrunnes bruken av den argumentative metoden med et konkret kunnskapssyn for deretter å knytte denne metoden til folkerettslig metode. Avslutningsvis gis det en kort forklaring på hvordan kunnskapssynet og den argumentative metoden reflekteres i svaret på om omskjæring av guttebarn strider mot barnekonvensjonen.

Åpen tilgang
(side 151-165)
av Ingeborg Aasness Fjeldstad
Sammendrag

Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb, i organisasjonslivet eller i utdanningsinstitusjoner. Samtidig viser undersøkelser at svært få saker om seksuell trakassering blir håndtert av domstolene, av lavterskeltilbud eller der trakasseringen skjer. For å ivareta dem som utsettes for seksuell trakassering på en bedre måte, må det derfor gjennomføres endringer. I denne artikkelen argumenteres det for noen endringer som kan og bør gjennomføres – blant annet å gi Diskrimineringsnemnda håndhevingsmyndighet, og gi utsatte for seksuell trakassering fri rettshjelp.

3-2018, vol 44

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær

Vjosa Maxhuni, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort DA

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justisdepartementet

Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat i Riksadvokatembetet

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Anniken Sørlie, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Miriam Kveen, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kontakt

Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile

Høgskolen i Østfold

Postboks 700

1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon