Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 53-55)
av Hadi Strømmen Lile
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 56-78)
av Marianne K. Bahus, Pål Friis & Terje Mesel
SammendragEngelsk sammendrag

Medisinsk behandling uten pasientens samtykke er i strid med EMK artikkel 8 og pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. Noen ganger velger samtykkekompetente pasienter å nekte livsnødvendig medisinsk behandling basert på objektivt sett feilaktige premisser og til skade for seg selv, og på tross av at legene gjør sitt ytterste for å forklare pasienten konsekvensene av valget. Denne artikkelen drøfter rettslige og etiske aspekter ved utøvelse av selvbestemmelsesretten når pasientens manglende samtykke til anbefalt behandling kommer i konflikt med pasientens beste og får store konsekvenser for pasientens nærmeste.

Medical treatment without an informed consent from the patient is illegal according to The European Convention on Human Rights Art. 8 and The Patient and User Rights Act Section 4-1. Sometimes patients with the necessary capacity to consent deny medical treatment despite the patients’ best interest based on wrong premises objectively speaking, and despite repeated information on the consequences from involved doctors. In this article we discuss ethical and legal aspects when patients decisions to deny medical treatment are in conflict with the patients’ best interest and may result in severe consequences for their closest family members.

Åpen tilgang
(side 79-90)
av Hadi Strømmen Lile
Sammendrag

Kirsten Ketscher hevder at vi må forkaste dagens hierarkiske og tekniske rettskildelære til fordel for en mer argumentativ rett. Det åpner for en mer subjektiv rett som favoriserer flertallets rasjonalitet. Debatten om omskjæring av guttebarn er et godt eksempel på hvordan flertallets verdier og følelser har fått uvanlig stort spillerom i Norge, basert på en argumentativ rettskildelære.

Åpen tilgang
(side 91-114)
av Else Leona McClimans
SammendragEngelsk sammendrag

Vernet mot seksuell trakassering har både en individuell og strukturell side. Det individuelle vernet beskytter den enkelte mot ulovlig forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det strukturelle vernet gir arbeidsgivere og organisasjoner en plikt til forebyggende arbeid for å forhindre forekomst. Vernet mot seksuell trakassering er lite behandlet i juridisk teori, og det finnes lite rettspraksis på området. Denne artikkelen beskriver det diskrimineringsrettslige vernet mot seksuell trakassering: Hva vernet omfatter, og hvordan håndheves. Den sparsomme rettspraksisen på området leder til en avsluttende bemerkning om eksisterende håndheving av vernet mot seksuell trakassering.

The protection against sexual harassment in Norwegian law consists of both an individual and a structural side: The individual is given a protection sexual harassment, whereas employers and managers of organisations and educational institutions shall prevent and stop sexual harassment in their area of responsibility. The prohibition against sexual harassment has not been described at length in legal theory, and existing case-law is sparse. This article describes the protection against sexual harassment: What the protection encompasses and how the prohibition, as well as the preventative measures are enforced. Based on the sparse case-law in this area, existing enforcement mechanisms are commented upon.

2-2018, vol 44

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær

Vjosa Maxhuni, Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort DA

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justisdepartementet

Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat i Riksadvokatembetet

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Anniken Sørlie, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Miriam Kveen, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kontakt

Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile

Høgskolen i Østfold

Postboks 700

1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon