Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-34)
av Eirik Holmøyvik
SammendragEngelsk sammendrag

Tema for artikkelen er prosedyren for grunnlovendring. Dei mange grunnlovendringane dei siste åra har synleggjort veikskapar i grunnlovprosedyren. Problemet er at Stortinget ikkje behandlar grunnlovframlegg i same valperiode som dei vert sette fram. Manglande stortingsbehandling fører til svak lovteknisk og politisk kontroll av grunnlovframlegg. Det gjer det òg vanskeleg for dei politiske partia å ta stilling til grunnlovframlegg. I artikkelen vert veikskapane med grunnlovprosedyren dokumentert, og framlegg til reform vert sett fram.

This paper discusses the Norwegian procedure for constitutional amendment. In recent years, the Norwegian constitution has been frequently amended. The adoption of some amendments suggests that the constitutional amendment procedure is flawed both in terms of 1) legislative-technical control and 2) political deliberation of the amendment proposals. The paper discusses how the current amendment procedure performs in relation to the two mentioned aims, and suggests several possible reforms of the amendment procedure in the Norwegian constitution.

Åpen tilgang
Advokatforeningens årstale 2017
Det liberale grenseforsvar – Trygghet og privatliv er to umistelige verdier. Hva gjør vi når de står mot hverandre?
(side 35-49)
av Jens Johan Hjort
Sammendrag

Det har stort sett gått én vei når personvernhensynet har blitt avveid mot ønsket om nye metoder for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Det har blitt funnet for lett, og har måttet vike. De fleste er enige i at vi må finne oss i at det gjøres inngrep i privatlivet for å motvirke visse typer kriminalitet. Men hvor skal grensen gå? Hva ligger i vektskålene når de umistelige, men til dels motstridende, verdiene – trygghet og privatliv – skal veies mot hverandre?

1-2018, vol 44

www.idunn.no/kritisk_juss

Ansvarlig redaktør

Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær

Miriam Kveen, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justisdepartementet

Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat i Riksadvokatembetet

Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile

Høgskolen i Østfold

Postboks 700

1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/kritisk_juss.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/kritisk_juss.

Rettigheter

Alle artiklene publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kritisk_juss#rights.

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon