Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 115-117)
av Hadi Strømmen Lile
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 118-144)
av Jørn Jacobsen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen tematiserer dei overordna linjene i utviklinga i det strafferettslege reaksjonssystemet. Ein gjennomgang av hovudtrekka i reaksjonslærene til kriminallova, straffelova 1902 og straffelova 2005 vert nytta som utgangspunkt for å problematisere reaksjonslæra slik den i dag er. Analysen tek utgangspunkt i ei forståing av straff primært som klander, der reaksjonslæra først og fremst skal formast gjennom eit proporsjonalitetsprinsipp. Sett frå det perspektivet vert det peika på fleire spenningsfylte trekk i reaksjonssystemet som kan indikere ei orientering mot reaksjonar på individuelle karakterar. Utviklinga skapar eit behov for nye teoretiske grunnlagsarbeid.

This article addresses the contemporary Norwegian law of criminal sanctions. By comparing the contemporary penal code of 2005 with the previous codes from 1842 and 1902, a development is identified, where the principle of proportionality is gradually challenged by other principles related to social security and rehabilitation. The article questions the legitimacy of this development, as it could indicate a turn towards considering punishment as a reaction to individual characters instead of blame. This calls for theoretical investigations into this part of criminal law.

Åpen tilgang
Norgerhaven fengsel
– et sjansespill med innsattes rettssikkerhet og rehabilitering
(side 145-149)
av Karen Hjelmervik Nerbø
Sammendrag

Norge har leid fengselskapasitet i Norgerhaven fengsel i Nederland siden september 2015. Jussbuss mener at ordningen fører til dårligere rehabilitering og rettssikkerhet for de innsatte som soner i Norgerhaven fengsel.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon