Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Leder
Likhet for loven
(side 1-3)
av Hadi Strømmen Lile
Åpen tilgang
Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet:
Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-34)
av Anne Hellum & Vibeke Blaker Strand
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen gir en kritisk analyse av Solberg-regjeringens reformforslag på diskrimineringsfeltet. Det er foreslått omfattende endringer både i det materielle regelverket og i håndhevingen av det. Endringene berører både diskrimineringsvernets individuelle og strukturelle sider. Artikkelen retter særlig oppmerksomhet mot sider ved forslaget som innebærer – eller kan innebære – at diskrimineringsvernet svekkes, med særlig vekt på situasjonen for svake og marginaliserte grupper. Forholdet mellom Solberg-regjeringens forslag og grensene for det politiske handlingsrom som etableres gjennom Grunnlovens diskrimineringsforbud, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og EU/EØS-rettslige forpliktelser, kommenteres løpende. Selv om Solberg-regjeringens forslag inneholder noen forbedringer sammenlignet med dagens regelverk, særlig når det gjelder vernets sanksjonering, konkluderes det med at reformen sett som helhet innebærer at regelverket og håndhevingsapparatet svekkes langt mer enn det styrkes.

This article provides a critical analysis of the Solberg-government’s equality and anti-discrimination reform. The government has recently presented a new unified and gender-neutral equality and anti-discrimination bill, which will explicitly prohibit intersectional discrimination. It also proposes a new law enforcement system, which will have the power to grant economic compensation for victims of discrimination. How the reform, which aims at a simpler and more effective anti-discrimination regime, may weaken the position of individuals within vulnerable and marginal groups, is an overall concern. The article discusses the relationship between the Solberg-government’s proposal and the legal limits provided by the Norwegian Constitution and Norway’s obligations under international human rights conventions and EU/EEA-law.

Åpen tilgang
Advokatforeningens årstale 2016
Tilgang, tillit, tilsyn – advokaten i et rettsliggjort samfunn
(side 35-47)
av Jens Johan Hjort
Sammendrag

Rettsliggjøringen gjør det viktigere enn noen gang med effektiv tilgang til juridisk bistand. Ved siden av kostnadene er graden av tillit til advokater av betydning for folks tilgang til – og bruk av – advokattjenester. Samfunnet må utforme regler, krav og tilsyn som tilrettelegger for at folk kan ha den nødvendige tillit til advokater. Det foreligger nå et utkast til en advokatlov. Advokatloven omhandler advokater, men dens hensyn ligger hos rettsstaten og det rettshjelpsøkende publikum. Loven bør vedtas.

Åpen tilgang
Bedre rettssikkerhet for barn i barneverninstitusjon?
– Foreslåtte regler om tvangsbruk i NOU 2016: 16
(side 48-52)
av Merete Havre
Åpen tilgang
Utlendingers erfaring i møte med barnevernet
– respekt for kultur og språk
(side 53-56)
av Janne Rebecca Fjelnseth
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon