Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 273-277)
av Hadi Strømmen Lile
(side 278-300)
av Aslak Syse
Sammendrag

Artikkelen redegjør for lovgivningen som åpner for bruk av tvang i helseretten, spesielt om reglene i psykisk helsevernloven. Det gjøres rede for aktuell tvangsbruk i henhold til lovens bestemmelser. I artikkelen kommenteres tidligere bidrag om dette temaet i Kritisk juss nr. 2 og 3 for 2016, og det gis en presentasjon av nye lovforslag som skal begrense muligheten for å anvende tvungent psykisk helsevern overfor personer med samtykkekompetanse.

Nøkkelord: psykisk helsevern, psykiatri, tvang, tvangsmedisinering, menneskerettigheter

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon