Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykose som målestokk for tvungent psykisk helsevern

Marie Hovland er spesialkonsulent (jurist) ved Kompetansesenter for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri i Bergen (Sifer Vest). Hun har en bachelorgrad i bioingeniørfag fra 2009 og mastergrad i rettsvitenskap fra 2015. E-post: miehov@gmail.com.

Denne artikkelen handlar om vilkåra for tvungent psykisk helsevern. Det er særleg fokusert på ei drøfting omkring det såkalla hovudvilkåret etter lov om psykisk helsevern (phvl.) § 3-3 (1) nr. 3. I artikkelen vert det drøfta om dagens rettsregel og dei vurderingstema den set opp, gjer ei god avgrensing sett i høve til føremåla med tvungent psykisk helsevern. Det vert òg skissert ei betre løysing for tolking av vilkåret.

Nøkkelord: psykiatri, tvang, rettstryggleik, psykisk liding, psykose

This article encompasses the terms for involuntary hospitalization of people with mental disorders. The main focus is discussing the so-called primary clause according to the Norwegian mental health act. In the article it's discussed whether the rule of law and the assessments listed within constitute a good boundary when considered towards the purpose of involuntary hospitalization of people with mental disorders. Furthermore it considers a better way to consider and interpret the terms of the law.

Keywords: Psychiatri, security under the law, involountary hospitalization, mental disorder, psychosis
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon