Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Volstad-saken – et fyr langs leden?

Svein Kristian Arntzen er cand.jur. fra 1989 og ph.d. i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet fra 2009. Han har advokatbevilling fra 1995 og møterett for Høyesterett fra 2001. E-post: svein.arntzen@uit.no

Det er i juridisk teori etterlyst større klarhet vedrørende Høyesteretts argumentasjon ved fastlegging av tilbakevirkningsforbudets rekkevidde på det økonomiske området. I denne artikkelen drøftes om Volstad-saken (Rt. 2013 s. 1345 P) er et fyr langs leden. Kan dommen vise vei selv om det var skarp dissens? Saken gjaldt tidsbegrensning av kvoter (strukturkvoter) i de ervervsmessige saltvannsfiskerier. Med knappest mulig flertall (9-8) gikk den tilbakevirkende loven klar av tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. Dommen har skapt usikkerhet om det politiske handlingsrommet. Dette er problematisk i dagens situasjon hvor kvotesystemet skal i støpeskjeen. Må det for eksempel frarådes å gi kvoter et sterkere preg av formuesrettigheter enn de har i dag, for å unngå at kvotesystemet «fryses» i lang tid pga. den usikre rettssituasjonen?

Nøkkelord: Grunnloven § 97, tilbakevirkende lovgivning, kvoter, saltvannsfiske

Legal theory on the Norwegian Constitution article 97 concerning retroactive legislation asks for greater clarity regarding the Supreme Court's reasoning. This article discusses the «Volstad-case» (Rt. 2013 p. 1345 P): Can the judgment constitute a foundation for a more transparent and mutual reasoning despite the sharp dissent in the case? The case concerned disfavor retroactive legislation on transferable fishing concessions (TFCs) in the professional salt-water fisheries. With scarce possible majority (9-8), the retroactive legislation passed the balancing test. The judgment can create a «chilling effect» on the legislator. This is problematic in the current situation where the Norwegian fisheries regime is in the melting pot: Should the legislators be advised not to give the TFCs a more distinct character of property rights, because such an innovation in the current uncertain legal situation can «freeze» the quota system for a long time due to article 97?

Keywords: Norwegian Constitution article § 97, retroactive legislation, fishing concessions, quotas, saltwater-fisheries
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon