Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 193-196)
av Hadi Strømmen Lile
Vitenskapelig publikasjon
(side 197-230)
av Tarjei Bekkedal
SammendragEngelsk sammendrag

I gjeldende konstitusjonell doktrine er det antatt at myndigheten til å binde Norge folkerettslig fritt kan overføres, i medhold av grunnloven § 26 andre ledd. Overføring av intern myndighet – lovgivende, dømmende og administrativ kompetanse – krever i hovedregelen at Stortinget avgir samtykke i medhold av grunnloven § 115, noe som forutsetter norsk medlemskap. Artikkelen hevder at den tradisjonelle sondringen mellom folkerettslig virkning og «direkte virkning» er av underordnet betydning. Grunnlovens viktigste skillelinje er om Norge er medlem av den organisasjonen som det er snakk om å overføre myndighet til. Medlemskapsprinsippet i grunnloven § 115 gjelder også ved overføring av myndigheten til å binde Norge folkerettslig.

Nøkkelord: EU, EØS, TTIP, grunnloven, myndighetsoverføring, suverenitet

The paper discusses the legal basis for Norway’s accession to trade agreements, and the transfer of powers to international organizations. The Norwegian Constitution employs the concept of pooled sovereignty. A basic constitutional requirement for the transfer of powers is that Norway is a member of the organization to which powers are being delegated. The requirement of membership is rooted in the principle of democracy. The constitutional principles pose a challenge to the pragmatically constructed cooperation between Norway and the EU, which has taken the form of Norway being a «member without membership».

Gatejuristen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon