Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 131-133)
av Hadi Strømmen Lile
(side 134-160)
av Leif Petter Olaussen
Sammendrag

Jurister har en sentral posisjon som rådgivere for beslutningstakere med stor makt, både i offentlig og privat sektor, og jurister er ofte selv blant disse beslutningstakerne. Jurister som arbeider som advokater, er viktige for å sikre at personers og virksomheters interesser blir ivaretatt. Det samme gjelder juridiske saksbehandlere i mange etater og virksomheter, og våre dommere. Kort sagt: Juristenes betydning for andres muligheter til ivaretakelse av rettigheter og rettssikkerhet, og juristenes nærhet til utøvelse av makt gjør det relevant å undersøke juristenes sosiale bakgrunn: Er deres bakgrunn tilstrekkelig ulik bakgrunnen til andre som utøver makt og forvalter rettigheter og rettssikkerhet, til at vi bør ha tillit til at det ikke er store sosiale skjevheter i hvem som sikres rettssikkerhet og innfrielse av rettigheter? Dette spørsmålet blir ikke konkret besvart, men danner bakgrunn for mitt fokus på sentrale trekk ved juristprofesjonen.

Nøkkelord: juristprofesjon, elitegruppe, kvinneandel, likestilling, sosial bakgrunn, juristhierarki, eksamenskarakter, inntektsforskjell

Vitenskapelig publikasjon
(side 161-183)
av Sondre Torp Helmersen
SammendragEngelsk sammendrag

Den rådende oppfatningen i norsk rett er at folkerett må gjennomføres for å bli en bindende del av norsk rett (gjerne kalt «dualisme»). Noe som er mindre klart, er hvorvidt denne normen har konstitusjonell rang.

Nøkkelord: dualisme, konstitusjonell sedvanerett, rettskildelære, statsforfatningsrett, folkerett

Summary

The prevailing opinion in Norwegian law is that international law must be implemented in order to be a binding part of Norwegian law (which is often called «dualism»). What is less clear is whether this is a constitutional norm.

Minneord
(side 184-185)
av Tor-Aksel Busch
Fast spalte – Likestillings- og diskrimineringsombudet
(side 186-192)
av Heidi Wyller
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon