Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Barnets deltakelse i meklinger på familievernkontoret

Tone Barlund fullfører våren 2015 masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun leverte høsten 2014 masteroppgaven «Barnets deltakelse i meklinger på familievernkontoret», som denne artikkelen er basert på. Hun har tatt valgfag i barnerett og hatt praksis i et advokatfirma som jobber mest med saker om barn. E-post: tonebarlund@gmail.com

Sammendrag

Artikkelen handler om barnets deltakelse i meklinger som foretas på familievernkontoret etter barneloven § 51 og ekteskapsloven § 26. Formålet med artikkelen er å vurdere om den obligatoriske meklingsordningen i tilstrekkelig grad ivaretar barnets rett til å bli hørt etter Barnekonvensjonen art. 12. Artikkelen inneholder en rettsdogmatisk analyse av de relevante reglene etter barneloven og FNs barnekonvensjon, en gjennomgang av undersøkelser som er gjort om høring av barn i meklingen i praksis, samt rettspolitiske betraktninger av om barn bør delta i selve meklingen.

Nøkkelord: barn, deltakelse, mekling, familievern, samlivsbrudd

Summary

This article is about the child's participation in mediations at the family counselling office according to the Norwegian Children Act section 51 and the Norwegian Marriage Act section 26. The purpose of this article is to consider whether the mandatory mediation adequately addresses the child's right to be heard according to the Convention on the Rights of the Child (CRC) art. 12. The article includes a legal analysis of the relevant provisions of the Norwegian Children Act and the CRC, a review of studies about the practice of hearing children in mediation, and more political perspectives on whether children should participate in the actual mediation between parents.

Keywords: children, participation, mediation, family counselling, divorce
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon