Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
Fagfellevurdert artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 83-106)
av Trond Welstad
Sammendrag

I denne teksten ønsker jeg først å tenke litt høyt omkring hva som vakte min interesse ved Nils Kristian Sundbys bok Om normer da jeg første gang leste den for noen år siden som student, og senere har vendt tilbake til den. Lesningen av Sundby har ført meg til særlig tre refleksjoner som jeg vil redegjøre for videre i teksten. For det første normbegrepet som analytisk redskap for å forklare sosial handling og som utgangspunkt for en kritisk retning eller diskurs innenfor jussen. For det andre egne tanker om hva det vil si å være kritisk til sine omgivelser og sin samtid generelt, og rettsreglene mer spesielt. Avslutningsvis, og for det tredje, vil jeg forsøke å se Sundbys kritiske prosjekt i sammenheng med en samtidig og alternativ vinkling på rettskildelæren – den argumentative rett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 107-131)
av Lasse A. Warberg
Vitenskapelig publikasjon
(side 132-146)
av Vidar Halvorsen
Sammendrag

Artikkelen drøfter ulike sider ved den naturrettslige tradisjonen, med en briljant norsk rettsfilosof som gjennomgangsfigur – Nils Kristian Sundby (1942–78). Påstanden er at Sundbys forhold til naturretten var preget av ambivalens – en ambivalens som allikevel på en fascinerende måte aktualiserer helt sentrale og aktuelle rettsfilosofiske problemstillinger.

Artikkel
Bibliografi
(side 156-158)
av Vibeke L. Lagem
Innlegg
(side 159-160)
av Arne Willy Dahl
Fast spalte – Gatejuristen
(side 161-166)
av Jørgen Markus Jørgensen
Sammendrag

Retten til medvirkning og informasjon er en av de mest grunnleggende rettighetene man har på helse- og sosialrettens område i dag, og bygger på retten til selvbestemmelse. Likevel er denne rettigheten trolig også en av de mest forsømte vi har på dette området. Gatejuristen lanserte høsten 2012 sin dokumentasjonsrapport2, og antall saker som gjelder retten til informasjon og medvirkning, er påfallende lavt.3 I det følgende vil det bli sett på hva som kan være årsakene til det lave antallet, viktigheten av at rettighetene blir oppfylt, og hva som i tilfelle kan gjøres annerledes for at den enkeltes rettigheter skal bli bedre ivaretatt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon