Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Referat fra høstseminaret

Rettspolitisk forenings høstseminar gikk av stabelen på Norlandia hotell på Geilo 18–20. september 2009. Mange engasjerte jurister og studenter deltok på årets arrangement. Spesielt gledelig var det at vi hadde flere deltagere – både studenter og advokater – fra Bergen enn tidligere! Årets tema var straffelovens ideologiske grunnlag, og sakkyndiges rolle i norsk sivilprosess.

På seminarets første dag ble det tatt utgangspunkt i forslaget til ny straffelov. Postdoktor Jørn Jacobsen (UiB, forskergruppen for strafferett og prosess) og førsteamanuensis Linda Gröning (UiB, forskergruppen for rettsteori) introduserte deler av det strafferettsfilosofiske grunnlaget til lovforslaget. Hvor langt er straff et moralsk akseptabelt samfunnsregulerende verktøy? I hvilken grad bør samfunnet tolerere handlinger flertallet oppfatter som uakseptable? I forslaget til ny straffelov har regjeringen tatt stilling til disse spørsmålene og utmeislet visse kriminaliseringsprinsipper.

Dette dannet utgangspunkt for å diskutere et mer konkret kriminaliseringsspørsmål: Bør personlig bruk og besittelse av cannabis avkriminaliseres? Panelet besto av postdoktor Jørn Jacobsen, Linda Gröning, jurist og kriminolog Ragnar Hauge (UiO, SIRUS), professor i sosiologi Willy Pedersen, samt leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

Etter lunsj ble det sett nærmere på regjeringens forsøk på å styre domstolens straffenivå i den nye straffeloven. Regjeringen har tatt i bruk en ny strategi. For visse forbrytelser angis det konkret hvilket straffenivå domstolen bør legge seg på, gjennom å se på «type-tilfeller» fra rettspraksis. Er en slik lovgiverteknikk uproblematisk? Er det domstolen eller lovgiver som er best egnet til å bestemme hva som er en rettferdig straff?

Temaet ble introdusert av politifullmektig Aina Mee Ertzeid, mens direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, høyesterettsdommer Magnus Matningsdal og advokat og leder for Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen, stilte til debatt.

Begge debattene på lørdagen avstedkom stort engasjement fra salen!

Lørdag kveld hadde vi en flott middag, etterfulgt av dansemoro i hotellets bar, godt akkompagnert av hotellets husband!

Seminarets andre dag var viet den sakkyndiges rolle i norsk sivilprosess. Vi spurte om de sakkyndiges rolle kan utgjøre et rettssikkerhetsproblem. Stipendiat Anders Løvlie (UiO), rettspsykiater Randi Rosenqvist, Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach og advokat Sverre Kvilhaug belyste temaet.

Spesielt takk til Sverre Kvilhaug som stilte opp på kort varsel da advokat Mette Yvonne Larsen dessverre ikke kunne komme.

Foreningens styre er godt fornøyd med årets seminar, vi ønsker å takke alle deltagere og bidragsytere for innsatsen, og håper å se dere igjen til neste år!

1Nora Hallén er leder i Rettspolitisk forening, og arbeider som førstekonsulent i Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og politidepartementet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon