Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 81-83)
av Kjersti Cecilie Jensen
Fagfellevurdert artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 84-97)
av Marte Bertelsen
Sammendrag

Au pair-ordningen i Norge er i en enorm utvikling. Det er stadig flere norske familier som får au pair, samtidig som de au pairene som kommer til Norge, kommer fra stadig mer fjerntliggende land. I denne artikkelen får man et innblikk i hvordan au pair-ordningen oppleves av au pairer og vertsfamilier selv. Artikkelen viser at intensjonen med au pair-ordningen ikke alltid blir realisert, og synliggjør hvordan dette kan ha en sammenheng med med den sosiale virkeligheten som au pair-ordningen eksisterer innenfor, men også det rettslige grunnlaget som au pair-ordningen bygger på.

Fast spalte – likestillings - og diskrimineringsombudet
Fast spalte – etikkrådet for statens pensjonsfond – utland
(side 103-107)
av Charlotte Hafstad Næsheim
Fast spalte fra gatejuristen
Byen med det store hjertet?
Om retten til å oppholde seg i det offentlige rom
(side 108-112)
av Dag Harlem Stenersen
Sammendrag

For folk flest er retten til å oppholde seg i det offentlige rom en selvfølge. Retten til å ferdes hvor man vil oppfattes som grunnleggende, og inngrepene i denne retten må begrunnes. For enkelte kan det imidlertid synes som om retten til å ferdes i det offentlige rom er i ferd med å bli begrenset. Paradoksalt nok synes dette å ramme de som ikke bare periodevis oppholder seg i det offentlige rom, men de som i mangel av privat tilholdssted bor i det offentlige rom.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon