Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1-5)
av Martin Eiebakke
Advokatforeningens årstale 2007
(side 6-35)
av Anders Ryssdal, Jannicke Naustdal & Mette-Julie Sundby
Fagfellevurdert artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 36-51)
av Anders Løvlie
Fast spalte – likestillings - og diskrimineringsombudet
(side 52-57)
av Ragnar Lie & Åsulv Solstad
Sammendrag

Gjennom vårt arbeid med aldersdiskrimineringssaker er det avdekket at mange norske bedrifter har interne regler som innebærer at arbeidstakere må slutte ved oppnådd pensjonsalder på 67 år. Praksisen synes å være utbredt, og det er derfor grunn til å se nærmere på om slike bedriftsinterne regler er i overensstemmelse med forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljølovens kapittel 13.

Innlegg
(side 58-64)
av Bendik Velde Koslung
(side 65-75)
av Helle Falkenberg
Sammendrag

SV, Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker å gi dem amnesti, og Norges Røde Kors vil gi dem humanitær hjelp. Samtidig repeterer arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen «retur, retur, retur» som eneste løsning. De kalles papirløse, men hvem er de i utlendingsrettslig forstand? Hva er de utlendingsrettslige konsekvensene av at de blir værende i Norge? Og finnes det alternativer til dagens lovgivning for denne gruppen?

(side 76-80)
av Tine Larsen
Sammendrag

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett har virket i ett år og er i ferd med å etablere seg som en viktig advokatdugnad for å styrke rettssikkerheten innenfor det utlendingsrettslige feltet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon