Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 101-106)
av Erlend Dahl
Innlegg
(side 107-110)
av André Oktay Dahl
Sammendrag

Politiet bruker i stor grad informasjon fra personer i og utenfor det kriminelle miljøet i forbindelse med straffesaker, såkalte kilder. Dette utgjør undertiden en viktig del av politiets arbeidsmetoder og kan være utslagsgivende for å oppklare alvorlig kriminalitet. For Høyre er det viktig at politiet har arbeidsmetoder som muliggjør en slagkraftig innsats mot et kriminalitetsbilde vi ser blir stadig mer komplekst, grovere og ikke minst mer grenseoverskridende. Det er av sentral betydning at politiets metoder knyttet til for eksempel bruk av kilder er effektive og bidrar til en rask straffesaksbehandling. Samtidig er det viktig at man i iveren etter å oppklare kriminalitet ikke trår feil i sentrale rettssikkerhetsgarantier eller blir naiv når det gjelder baksiden av medaljen knyttet til en eventuell ytterligere liberalisering av politiets og påtalemyndighetens metodebruk.

I etterkant av at regjeringen har sendt ut forslag om å gjøre straffesaksbehandlingen mer effektiv, har det oppstått en debatt om såkalt «plea bargaining» i norsk rett.

(side 111-132)
av Sverre Kvilhaug
Sammendrag

Innlegget tar opp forholdet mellom begrepet «barnets beste» og empirisk forskning som belyser dette kriteriet. Forfatteren drøfter hva som burde være innholdet av den rettslige standarden, i lys av foreliggende forskning. Særlig tematiseres materiale knyttet til atskillelse mellom foreldre og barn, og hvordan slik viten etter forfatterens syn bør integreres i de rettslige beslutningsprosessene knyttet til omsorgsovertagelse.

Fast spalte – likestillings- og diskrimineringsombudet
(side 133-140)
av Elisabeth Lier Haugseth
Sammendrag

Diskriminering i boligsektoren er et tema som opptar mange, og som rammer enkelte grupper i samfunnet i særlig sterk grad. Det skulle være en selvfølge at man får kjøpe eller leie den boligen man ønsker, når man ellers oppfyller de økonomiske vilkårene. Samtidig er det en kjensgjerning at både salg og utleie av bolig fremheves å være et personlig anliggende. Mange mener derfor at det må være opp til dem selv å velge hvem de vil selge eller leie ut boligen til.

Fast spalte – gatejuristen
(side 141-144)
av Christine Ask Ottesen, Katrine Berg & Hanne Gulbrandsen
Sammendrag

Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som arbeider med oppsøkende juridisk bistand på gateplan i Oslo, men får også mange henvendelser fra folk som bor andre steder i Norge. Målgruppa er særlig de som har tunge rusproblemer, men de tar også imot saker for folk som har hatt tunge rusproblemer tidligere, og som nå er rusfrie. I tillegg arbeider de rettspolitisk. Vi er takknemlige for at Gatejuristen har sagt ja til å ha en fast spalte i Kritisk Juss, og dette er deres første bidrag.

(side 145-146)
Sammendrag

Temaene for høstseminaret 2007 er rettssikkerhet i utlendingsforvaltningen, straffri forberedelse og fornærmede i straffeprosessen. Seminaret blir i år avholdt 21.–23. september på Norlandia Geilo Hotell.

(side 147-149)
av Bent Endresen & Kjell M. Brygfjeld
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon