Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
(side 153-167)
av Randi Rosenqvist
(side 168-182)
av Roald Bjørklund
Sammendrag

Artikkelen gir en kortfattet oversikt over noen områder som internasjonalt inngår i psykologisk sakkyndighetsarbeid. Ett av områdene, psykologisk gjerningsmannsprofil, gjennomgås noe grundigere. Det hersker i dag forskjellige syn på betydningen av profilering og dessuten ulike oppfatninger av hvorledes profileringsarbeidet bør gjennomføres, og hvilken betydning slikt arbeid skal ha i rettssystemet. Det hevdes at norsk kompetanse innenfor psykologisk profilering er begrenset.

Artikkel
(side 190-201)
av Tone Sommerfelt
Sammendrag

Sosialantropologer blir stadig oppnevnt som sakkyndige og innkalt som sakkyndige vitner i norske straffesaker. En viktig antropologisk oppgave er å formidle innsikt i rasjonalitet og tankesett som ikke er umiddelbart tilgjengelige eller allment kjent for norsk rettsvesen. Dette er et rettssikkerhetsanliggende av universell karakter, ettersom alle tiltalte, uansett bakgrunn, har krav på at deres handlingspremisser gjøres kjent eller søkes forstått. Idet antropologer, psykologer og psykiatere alle analyserer omstendigheter rundt handlinger, innehar de liknende roller som sakkyndige. Samtidig skiller antropologers studiefelt og metode seg fra psykologenes og psykiaternes. I artikkelen diskuteres grenser for antropologisk viten og hvilke konsekvenser en slik grenseopptrekking bør ha for hvordan antropologer kan involveres som sakkyndige i straffesaker. Et sentralt poeng er at antropologiske vitneprov i straffesaker primært må forstås som redegjørelser for generelle forhold, og at antropologen ikke kan avgjøre spørsmål om troverdighet i enkeltsaker. Dette er spesielt viktig tatt i betraktning at det ikke er generelle mønstre, men konkrete hendelser som er fokus i rettssalen.

(side 229-253)
av Reidar Pedersen & Per Nortvedt
Innlegg
(side 254-258)
av Audun Kjus
(side 259-261)
av Lisbeth Fullu Skyberg & Eivind Kolflaath
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon