Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
(side 306-318)
av Vidar Hegge
Sammendrag

FNs generalsekretærs spesialrepresentant for situasjonen til menneskerettsforsvararar, Hina Jilani, presenterte 13. desember 2004 sin årlege rapport til FNs Menneskerettskommisjon, der ho mellom anna analyserer situasjon og trendar for menneskerettsforsvararar verda over.2 Artikkelen presenterer denne delen av rapporten, med nokre tilpassingar og i norsk språkdrakt.

(side 319-337)
av Torunn Salomonsen
Sammendrag

Artikkelen tar sikte på å diskutere noen av de normative begrensninger som foreligger for muligheten til å forhindre straffrihet for internasjonale forbrytelser, selv etter opprettelsen av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Innlegg
(side 338-349)
av Jacob Børresen
Sammendrag

Gjennom et interessant foredrag forklarer Børresen de senere års endringer i Norges forsvarspolitikk og NATOs virksomhet. Han belyser også hvilke konsekvenser disse endringene kan få både for norsk sikkerhet og FN-systemets status og rolle i internasjonale konflikter. Foredraget gjengis her i sin helhet.

Fast spalte – Smed
(side 350-356)
av Stian Sigurdsen
Sammendrag

Erfaringsmessig utsettes mange arbeidstakere for trakassering i arbeidslivet blant annet på grunnlag av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming, alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. De siste årene har det i arbeidslivet og samfunnet generelt vært et økt fokus på trakassering og skadevirkningene av dette. Spørsmålet er om dette gjenspeiles i lovverk og rettspraksis i form av et styrket vern mot trakassering. Målsettingen her er å synliggjøre de ulike rettsgrunnlagene som setter forbud mot trakassering og de ulike rettsgrunnlagene som angir rettsvirkninger av brudd på forbudene.

Artikkel
(side 357-364)
av Vigleik M. Aas
Sammendrag

Militære straffesaker mot militærnektere har den spesielle side at lovbruddet vil være motivert av den tiltaltes overbevisning om at den aktuelle handling var riktig, basert på normsystemer som for den tiltalte må antas å stå over norsk lovgivning. Artikkelen tar for seg en gjennomgang av straffesystemet for militære straffesaker i krigstid, og evaluerer om dette som helhet er godt og habilt nok i militærnektersaker.

Fra styret i rettspolitisk forening
(side 365-370)
Sammendrag

Årets seminar ble avholdt helgen 23.–25. september på Ustaoset Høyfjellshotell. Temaene for seminaret var «romavlytting og tvangsmidler i forebyggende øyemed» og «lovtiltak mot tvangsekteskap». Styret takker alle deltakerne for å ha bidratt til et interessant seminar. Forandringen fra i fjor var hovedsakelig at vi hadde lagt inn flere timer i lørdagens program hvor deltakerne kunne få seg en liten eller lengre fjelltur. Styret har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon