Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 229-230)
Fast spalte – Senter mot etnisk diskriminering
(side 251-257)
av Heidi Wyller
Sammendrag

Rundt 1700 personer med endelig avslag på asyl oppholdt seg pr. 1. januar 2005 i mottak2. Staten vil begjære tvangsfravikelse for dem som ikke får et fortsatt tilbud i mottak og som ikke forlater mottaket frivillig. Formålet er å effektivisere prinsippet om «frivillig retur».

Når tilgang til sosiale ytelser på denne måten gjøres til et virkemiddel for å effektivisere innvandringspolitiske mål, kan de menneskelige kostnadene bli uforholdsmessig store. Høyesteretts kjæremålsutvalg har i en fersk avgjørelse vurdert statens sikringsplikt etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen («EMK») artikkel 3 i en slik tvangsfravikelsessak.

Fast Spalte – Rwandadomstolen
(side 258-261)
av Benedicte Malling
Sammendrag

Avslutningsstrategien for FN’s internasjonale straffedomstol for Jugoslavia (ICTY) og Rwanda (ICTR)2 innebærer tidsfrister og metoder for når og hvordan domstolene skal fullføre sine oppgaver og legge ned sitt virke. I resolusjon 1503 og 1534 har sikkerhetsrådet trukket opp rammene for strategien, og ICTR har implementert disse for å nå resolusjonens målsetning om å avslutte all rettslig aktivitet innen 2010. Om domstolene vil lykkes, er i stor grad avhengig av internasjonal støtte og samarbeid i de fem årene som står igjen.

Innlegg
(side 269-272)
av Monica Tjelmeland
(side 273-285)
av Steinulf Tungesvik & Tine Larsen
Artikkel
(side 286-296)
av Hans Petter Graver
Sammendrag

Kan Grunnloven § 93 brukes ved et eventuelt norsk medlemskap i EU? Svaret er både ja og nei, avhengig av hvordan spørsmålet stilles. Stilles det spørsmål om § 93 kan brukes for å få i stand en beslutning som er gyldig etter norsk rett og som for alle praktiske formål gir EU den myndighet den etter traktene skal ha er svaret ja. Stilles spørsmål om § 93 gir hjemmel for å treffe et vedtak som oppfyller de krav fellesskapsretten stiller til forholdet mellom fellesskapsretten og medlemsstatenes rett, er svaret nei.

Filmanmeldelse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon