Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Fast Spalte – Senter mot etnisk diskriminering
(side 43-49)
Sammendrag

Høy arbeidsledighet og underbruk av innvandreres kompetanse forklares ofte ved å vise til utilstrekkelige språklige kvalifikasjoner i norsk muntlig og skriftlig. På den annen side avdekker SMED jevnlig at strenge krav til kvalifikasjoner i norsk ekskluderer godt kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn. SMED ønsker, med utgangspunkt i saker vi har behandlet, å synliggjøre hvilke språkkrav som typisk kan være usaklige.

Fast spalte – likestillingsombudet
Fast spalte – Rwandadomstolen
(side 55-60)
av Benedicte Malling
Sammendrag

FN’s straffedomstol for Rwanda (ICTR)2 har etablert omfattende prosedyrer for å beskytte vitner som deltar i rettsprosessen etter folkemordet i Rwanda i 1994. Rettslige tiltak for å verne vitners identitet fra å bli kjent for omverdenen er særlig sentrale for de vitner som frykter å bli utsatt for vold, trusler eller sosial utstøtelse dersom de forklarer seg for FN-domstolen. Slike regler er banebrytende i internasjonal strafferett og helt avgjørende for å få de traumatiserte vitnene til å stå fram. Likevel, komplett vitnebeskyttelse i ICTR er umulig å gjennomføre, både av hensyn til tiltaltes rett til å bli informert om bevisene ført imot ham og fordi domstolen i utgangspunktet ikke har kompetanse til å beskytte vitner etter at de har returnert til hjemlandet sitt. Erfaringer gjort ved ICTR gir imidlertid viktige bidrag til den rettspolitiske debatt som må pågå kontinuerlig i det internasjonale samfunn, nemlig spørsmålet om hvordan vi kan håndheve internasjonal lov og fremme rettferdig rettegang, og samtidig sikre vitners og overlevnes interesser på en meningsfull måte.

Artikkel
(side 61-77)
av Tom Enger
Sammendrag

Artikkelen omhandler problemstillinger tilknyttet psykisk helsevern i fengsel. Artikkelforfatteren tar for seg regelverk og praksis fra innsettelse til gjennomføring av straff, saksbehandlingsreglene, og identifiserer hvilke problemområder Kriminalomsorgen står overfor på dette området.

Fra styret
(side 78-88)
Sammendrag

Seminaret ble i år avholdt helgen 8. – 10. oktober på Vestlia hotell, Geilo. Styret takker alle deltakere for å ha bidratt til et interessant seminar. Tilbakemeldingene fra de nær 80 deltakerne har utelukkende vært positive, med unntak for at det burde ha vært innlagt en turpause i løpet av lørdagen.

Rapporten nedenfor er beregnet for både deltakere og andre som måtte være nysgjerrige på seminarets innhold. Rapporten er bygget på styrets referater, og styret står derfor ene og alene ansvarlig for det som her gjengis.

Innlegg
(side 97-99)
av Silje Aga Rogan
Bokanmeldelse
(side 100-104)
av Jon Gauslaa
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon