Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kritisk juss
Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner. Artikler i Kritisk juss bør ha en kritisk brodd.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Tidsskriftets målgrupper er forskere innen juss, rettssosiologi, kriminologi, filosofi, samfunnsvitenskap og humaniora, advokater, dommere, jurister generelt, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Tidsskriftet utgir artikler på norsk.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanel på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
  • ERIH PLUS
  • SHERPA/RoMEO
  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ansvarlig redaktør
Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Redaksjonssekretær
Vjosa Maxhuni

Redaksjon
Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet
Thomas Frøberg, konstituert førstestatsadvokat i Riksadvokatembetet
Hans Morten Haugen, professor ved VID Vitenskapelige Høgskole
River Hustad, ph.d. ved Universitetet i Oslo
Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen
Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse
Kritisk juss v/ Hadi Strømmen Lile
Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden

E-post: kj-red@rpf.no
Kritisk juss er et vitenskapelig tidsskrift med gull åpen tilgang (gold open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC-ND 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift eller annen forfatterbetaling.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon