Vi vil først og fremst bruke dette forordet på å rette en ettertrykkelig takk til bokens bidragsytere. Takk for at dere ble med, at dere deltok på skriveseminarer, leste hverandres tekster og gav hverandre tilbakemeldinger både midt i prosessen og i sluttspurten. Dere tok til dere ideen med å bruke hverandre aktivt i skriveprosessen med en gang. Takk også for at dere ikke har mukket over pirk fra oss to.

Forfatterne av antologien kommer fra ulike fagfelt, men har likevel greid å skrive forståelig for andre enn sine fagfeller. Resultatet har blitt tekster som både er faglige, folkelige, forståelige – og kreative.

En takk til David Allen, den første redaktøren vi hadde i Universitetsforlaget, for oppmuntring og viktig deltakelse på skriveseminaret i Drammen. Takk også til redaktør Helge Årsheim for sømløs overtakelse av prosjektet og for å følge det til dørs.

Takk til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for å støtte prosjektet med smådriftmidler slik at vi kunne dra på skriveseminar i Åsgårdstrand med overnatting og alt. Slik fikk vi anledning til å delta i helt avgjørende dialoger om hva kreativ akademisk skriving er, og gi tilbakemeldinger på hverandres kapitler. Samtidig svevde Munchs ånd over oss, og hans Skrik vekket våre slumrende akademiske trekantede sjeler. Boken var ikke lenger en vanlig antologi, men en antologi med en sak: Skriving er viktig for kunnskapsutvikling.

Takk til USN for støtte til å utgi boken i Open Access og til Universitetsbibliotekets Arild Skalmeraas for god oppfølgning. For kapitlene til Johan L. Tønnesson og Henrik Svensen rettes også en takk til Universitetet i Oslo for publiseringsstøtte.

Antologien springer ut av forskergruppen Forskernettverk for tekst i kultur og utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge, og vi takker alle de øvrige medlemmene for å følge med på bokens tilblivingsprosess og komme med heiarop.

Vestfold, oktober 2019

Iben Brinch Jørgensen og Norunn Askeland