Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 199-200)
av Anne Veiteberg
Artikler
Kvinner, kristendom og reproduktive rettigheter
Om hvordan tidligere erkefiender utfordrer internasjonal helsepolitikk
(side 201-208)
av Anne Stensvold
Det evig kvinnelige i den katolske kirken
Et kjønnsperspektiv på pave Frans
Vitenskapelig publikasjon
(side 209-227)
av Ole Jakob Løland
Bildeessay
(side 238-243)
av Rune Eraker
Forfatterintervju
Fortelleren
Lars Mytting intervjuet av Vilde Monrad-Kohn
(side 244-251)
av Vilde Monrad-Krohn
Artikler
Erfaringer med en ond gud som forkynnes som god, og håpet om å finne en kjærlig gud
Konstituering av indre gudsbilder hos personer med lhbt+-identitet
(side 252-261)
av Renate Egeberg-Jensen
Synd og skam i autentisitetens tidsalder
En analyse av ungdommers teologisering
Vitenskapelig publikasjon
(side 262-278)
av Kristin Graff-Kallevåg & Tone Stangeland Kaufman
(side 279-294)
av Anne Kathrine Kalvig

Kirke og kultur
3/2021, årgang 128
Issn print: 0023-186x
Issn online: 1504-3002
DOI: 10.18261/issn.1504-3002
©Universitetsforlaget AS

Redaksjonen
Anne Veiteberg (ansvarlig redaktør), Sven Thore Kloster (vitenskapelig redaktør), Joachim Vigtel Wallentin (redaksjonssekretær), Vebjørn Horsfjord, Carl Petter Opsahl, Øystein Dahle, Ingvild Skeie, Gina Lende

kirkeogkultur@gmail.com
Kirke og Kultur, Universitetsforlaget AS,
Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo

For innsending av manus, forfatterveiledning, bestilling av abonnement og løssalg, gå til tidsskriftets hjemmeside www.idunn.no/kok.

Indeksering/abstracted
Bibliography of English Language and Literature: MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures (Complete Edition): Norske tidsskriftartikler.
Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd.
Kirke og Kultur er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Annonsering
https://www.universitetsforlaget.no/Tidsskrift/Annonseinformasjon

Abonnement
Abonnement og e-tilgang kan bestilles fra Universitetsforlaget. Telefon: 24 14 75 00.
E-post: journals@universitetsforlaget.no.

Rettigheter
Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/kok#rights.

Grafisk design KORD
Sats Type-it AS, Trondheim
Trykk 07.no

Forside Illustrasjon: Andrey_A/_inkstock

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon