Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 295-296)
av Anne Veiteberg
Jorden gråter og de fattige roper
Laudato si’ – en helhetlig økologi med styrker og svakheter
Vitenskapelig publikasjon
(side 297-313)
av Knut W. Ruyter
Kirken og miljølære
Hva vil kirken lære barn og unge i klimakrisen?
Vitenskapelig publikasjon
(side 314-332)
av Tom Sverre Tomren
Sammendrag

In this article, the author makes an ideological analysis of past and present national curricula for religious education in the Church of Norway with an emphasis on ecotheology and environmental pedagogy. The authors find that the ecotheology of today’s religious education curriculum is dominated by a stewardship model and by a normative and emotional environmental pedagogy. Using Claire Palmer’s critique of the model, Tomren shows how the model should be adjusted to provide a broader and more adequate ecotheology emphasizing eco-Christology and eco-pneumatology. By using research results from Johan Öhman and Leif Östman, the authors conclude that environmental education should be given more space in the curriculum and that more emphasis should be put on learning the youth how to get involved in activist work and political influence.

Salmer
(side 333-335)
av
Livets tre og treets liv
Kan tro redde regnskog?
(side 336-349)
av Gunnar Stålsett
Essay
Et spørsmål om tid
Kunstens kraft til å forandre
(side 350-359)
av Anne Beate Hovind
Litteraturens natur
Framstillingar av klimaendringar og miljøkrise i nyare norsk litteratur
(side 360-373)
av Rolv Nøtvik Jakobsen
Intervju
Den forhenværende
Dag Solstad intervjuet av Vilde Monrad-Kohn
(side 374-380)
av Vilde Monrad-Krohn
Kirkelig uenighetsfellesskap
Et bidrag fra agonistisk teologi til ekklesiologisk refleksjon
Vitenskapelig publikasjon
(side 381-396)
av Sven Thore Kloster
Sammendrag

The article discusses contributions from agonistic theology to contemporary ecclesiology. By drawing on well-known cases about conflicts regarding same sex marriage in the Church of Norway and the Anglican Communion, as well as the ecumenical discourse on unity, the article seeks to show how one can think of the church as a community of disagreement in light of the ecclesiological marks of unity, holiness, catholicity, and apostolicity.

Filmanmeldelse
(side 397-401)
av Annette Gjerde Hansen
Bokmelding
(side 404-407)
av Atle Ottesen Søvik

4-2020, årgang 125

www.idunn.no/kok

Kirke og Kultur kommer med 4 nummer i året

Redaksjonen

Anne Veiteberg (ansvarlig redaktør)

Elisabeth Tveito Johnsen (vitenskapelig redaktør)

Eleni Maria Stene (redaksjonssekretær)

Vebjørn Horsfjord

Gina Lende

Carl Petter Opsahl

Øystein Dahle

Ingvild Skeie

Svein Thore Kloster

Redaksjonens adresse

E-post: kirkeogkultur@gmail.com

Post: Kirke og Kultur

v/redaksjonen

Universitetsforlaget

Pb 508 Sentrum

N-0105 Oslo

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon