Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Hankjønn er ikke som hunkjønn»

Koranen og kjønn, tekst og tolkning

Doktorgrad i arabisk, førstelektor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

(f. 1966)

Det koranske utsagnet «hankjønn er ikke som hunkjønn» (wa-laysa l-dhakaru kal-unthā, 3:36) antyder et binært kjønnsbegrep. I denne artikkelen spør jeg hvordan dette uttrykket har blitt forstått og hvordan det kan forstås, i lys av diskusjonen om Koranen og kjønn. Slår teksten her kun deskriptivt fast det faktum at det finnes kjønnede par, eller legger den også noen normative føringer for hvordan forholdet paret imellom skal forstås?

Jeg presenterer en filologisk mikroanalyse av det koranverset utsagnet inngår i, og tar for meg teksthistoriske og språklige trekk samt analyserer de narrative, litterære og historiske sammenhengene som omgir teksten. Avgjørende for de mulige normative implikasjonene i utsagnet er hvilken betydning de enkelte begrepene har, om de i sammenhengen må forstås som generelle kategorier eller som referanser til bestemte individer, samt hvem som utsier dette og de omkringliggende utsagnene i tekstpassasjen.

Utsagnet inngår i en passasje (3:35–3:51) som omhandler Maryams (Marias) fødsel, og det er flere tvetydige trekk ved denne teksten som kan trekke en tolkning av utsagnet og implikasjonene utsagnet har i ulike retninger. I artikkelen identifiserer jeg noen ulike slike tolkninger og undersøker hva som er mulige grunnlag for disse ulike tolkningene.

Nøkkelord: koranen, kjønn, filologi, tolkning, oversettelse, normativitet

The qurʾanic expression «the masculine is not like the feminine» (wa-laysa l-dhakaru kal-unthā, 3:36) suggests a binary concept of gender. In this article I ask how this qurʾanic expression has been understood and may be understood, in view of the discussion on the Qurʾān and gender. Is the text descriptively presenting the natural fact of gendered pairs, or does it normatively prescribe a certain understanding of the relationship within the pairs?

I present a philological micro-analysis of the qurʾanic verse containing the expression, analysing textual and linguistic details as well as the narrative, literary and historical contexts of the verse. To understand the possible normative implications of the expressions a thorough examination of the semantic content of the words is necessary, including if they in this particular context should be understood as general categories or refer to concretes, and to whose voice this and other expressions in the verse belongs.

The expression is part of a passage (3:35–3:51) telling the story of Maryam’s (Mary’s) birth, and there are several ambiguous elements in the text, which may result in different interpretations and normative implications of this particular expression. In this article I identify some of these interpretations and examine the possible reasoning behind the interpretations.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon