Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Når de døde våkner»

Nærværsopplevelser av døde – beskrivelser og fortolkninger
Førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

(f. 1967)

Omtrent halvparten av alle sørgende har opplevd nærvær av døde. Denne artikkelen beskriver kjennetegn ved slike opplevelser basert på kvalitative intervjustudier av etterlatte. Beskrivelsene uttrykker at nærværsopplevelser erfares på et kontinuum fra vage fornemmelser til klare sanseopplevelser. I de klareste opplevelsene fremstår den døde med en gjenkjennbar, men annerledes kropp og som en person man kan samtale med. Nærværsopplevelsene erfares kvalitativt annerledes enn minner og indre dialoger og forstås av de fleste etterlatte som noe som (også) kommer utenfra. Noen fremsatte forklaringer av fenomenet nærværserfaringer vil bli drøftet og deretter knyttet til samtaler om døden i et kort teologisk utblikk.

Nøkkelord: Nærværsopplevelser av døde, fortsatte bånd, hallusinasjoner og etterliv

Approximately half of those who have lost a loved one have experienced a post-death presence. This article describes some characteristics of such experiences based on qualitative interview studies with bereaved people. The phenomenological descriptions explore the post-death presence experiences on a continuum from a vague sense of presence to clear sensory perceptions. In the clearer experiences, the deceased appears with a recognizable, yet different, body and with the ability to communicate. Such post death-presence experiences are perceived differently from memories and inner dialogues, instead interpreted by most percipients as (also) coming from outside. Some of the attempts to explain post-death presence are discussed and are shortly connected to theological conversations concerning death.

Key words: Post -death presence, continuing bonds, hallucinations and afterlife
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon