Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Debatt
Hvor mange liv er tilliten verdt?
Om grensene for taushetsplikten
(side 95-102)
av Kjartan Leer-Salvesen
«Jeg er Herrens slave»
Maria, kropp og metaforbruk i Det nye testamentet
Vitenskapelig publikasjon
(side 103-118)
av Marianne Bjelland Kartzow
Sammendrag

Denne artiklene tar utgangspunkt i en av vår kulturhistories mest kjente fortellinger om en gravid og fødende kvinnekropp, Maria, Jesu mor. Jeg vil særlig se på hennes dialog med engelen før unnfangelsen. Når engelen henvender seg til Maria og spør om hun vil føde Guds sønn, svarer hun Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου (Luk 1,38, se også 1,48). Dette uttrykket er gjennomgående oversatt med at hun kaller seg Herrens tjener eller tjenerinne. Det greske ordet kan også oversettes med slave, og det er denne varianten jeg ønsker å reflektere over. Hva betyr det når en ung kvinne sier at hun er tjenestekvinne eller slave og aksepterer å bli med barn? Bruker hun begrepet metaforisk? Hva er forholdet mellom metafor og sosial virkelighet? Hvilken betydning hadde kontekst, kropp og kulturelle forestillinger om kjønn? Paulus sier også i flere av sine brev at han er Guds slave, men han stiller ikke sin reproduktive kropp til disposisjon for Herren, slik Maria gjør. Reproduktiv kapital var det mest verdifulle ved en kvinnelig slave i antikken, og jeg ønsker å lese denne fortellingen og særlig Marias svar inn i en slik ramme. Flere antikke kilder trekkes inn i diskusjonen, samt teoretiske perspektiver fra metafor-forskning og interseksjonalitet.

Dikt
(side 119)
av Nils-Øivind Haagensen
Bibel 2011 – nærmere grunnteksten?
Guds evige sønn i Romerne 1,4
Vitenskapelig publikasjon
(side 120-144)
av Morten Beckmann
Sammendrag

Is Jesus the eternal son of God, or did he first become the son of God by his resurrection? Theological controversies have surrounded this question since the early Church, and it is also a contested question in current research. In this controversy, Romans 1:4 stands at the center of attention. The translation of this verse has far-reaching consequences for Pauline Christology. Bibel 2011, the last Bible translation by the Norwegian Bible Society, was launched and is marketed as “closer to the source text” than the former translation from 1978. In the rendering of Romans 1:4, however, the translation from 1978 is closer to the source text than Bibel 2011, where the latter eliminates all sense of ambiguity by safeguarding the traditional Christology of the Church. The article analyses how this happened in the course of the translation process and attempts to highlight the ideological effect of the translation choice.

Intervju
Innsiden ut
En samtale med forfatter Demian Vitanza om hvordan hans siste roman flyttet grenser i hans eget liv.
(side 145-150)
av Vilde Monrad-Krohn
(side 151-160)
av Olaf Aagedal
(side 161-172)
av Hans Petter Hermansen
Kommentar
(side 173-179)
av Geir Hellemo
Diakoni – bortenfor bistand
Med menneskerettighetene som grunnlag
(side 180-186)
av Tale Birkeland Hungnes
Bokmelding
(side 187-191)
av Sturla Stålsett

2-2018, årgang 123

www.idunn.no/kok

Kirke og Kultur kommer med 4 nummer i året

Redaksjonen

Anne Veiteberg (ansvarlig redaktør)

Elisabeth Tveito Johnsen (vitenskapelig redaktør)

Frøydis Indgjerdingen (redaksjonssekretær)

Vebjørn Horsfjord

Kjartan Leer-Salvesen

Gina Lende

Redaksjonens adresse

E-post: kirkeogkultur@gmail.com

Post: Kirke og Kultur

v/redaksjonen

Universitetsforlaget

Pb 508 Sentrum

N-0105 Oslo

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon