Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Protestantisering og protestantisme:

Kilden til demokratisering, økonomisk utvikling og rettslig orden?

Postdoktor. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (f. 1981)

Artikkelen foretar en begrepsavklaring knyttet til fenomenet «protestantisme», med særlig vekt på innholdet i og anvendeligheten av den avledede prosessen «protestantisering», hvorigjennom ulike fenomener, tradisjoner eller samfunnsmessige endringer på ulike måter tar opp i seg noen av de grunnleggende bestanddelene i protestantismen. Artikkelen foreslår en avgrensning mellom protestantisering innenfor og utenfor religionene og ser også nærmere på holdet i påstander om at samfunn som sådan endrer seg som følge av nærkontakt med protestantismen. I en avsluttende del prøves disse ulike begrepene ut på norske forhold, med særlig vekt på lovverket og rettssystemet.

Nøkkelord: Protestantisme, protestantisering, rett, samfunn, religion

The article provides a conceptual clarification concerning «protestantism», with a particular emphasis on the derivative process of «protestantization», through which different phenomena, traditions or social changes become infused with some of the basic building blocks of Protestantism. The article suggests a heuristic division between processes of protestantization from within and outside different religious traditions, and also critically interrogates claims that societies as such change through their exposure to Protestantism. In a final section, these different notions of protestantization are applied in an examination of conditions in Norway, with a particular emphasis on law and legal practice.

Keywords: Protestantism, protestantization, law, society, religion
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon